Formularz zgłoszeniowy obozów organizowanych przez Klub Sportowy DELFIN Gdynia

(krok 1 z 2)

Dane uczestnika obozu
data urodzenia
pesel
Adres
Dane kontaktowe
telefon
Którego obozu dotyczy zgłoszenie
Czy uczestnik uczęszcza na zajęcia Klubu Sportowego Delfin Gdynia
Jeśli powyżej wybrano odpowiedź tak prosimy o wskazanie basenu
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
(krok 1 z 2)